Button contact

Hotline

Were are changing the world with technology

Trần Lê Huy

Trần Lê Huy

THCS Marie Curie

Được học ở MindX là một điều rất tuyệt vời với em

 

Được học ở MindX là một điều rất tuyệt vời với em. Anh Tú và Anh Sáng nhiệt tình như kiểu em là em ruột hai anh nên em rất thích học ở đây. Nhờ các anh mà em thấy lập trình không quá khó mà lại rất vui. Cảm giác tự làm ra được game của mình là điều thú vị nhất từ trước đến nay. Cảm ơn các anh rất nhiều