Button contact

Hotline

Were are changing the world with technology

Ninh Văn Ích

Ninh Văn Ích

Mobile Team Leader - Touch Space Vietnam

Những cái kiến thức ở TECHKIDS mà mình học được mình gần như là được ứng dụng rất nhiều vào trong công việc, về thái độ cũng như là cách làm việc bởi vì khi mà mình học ở TECHKIDS, mọi người cũng làm cái project từ A đến Z như thế trong buổi hackathon đấy, đi làm cũng thế, mình cũng bắt đầu công việc từ lúc nhận yêu cầu dự án rồi bắt đầu code từ những dòng code đầu tiên, thì những cái đấy nó giúp đỡ cho mình rất nhiều công việc đi làm sau này. 

Trong quá trình 2 năm đi làm mình nghĩ là mình học được khá là nhiều, như là cách làm việc nhóm, về chuyên môn thì có cách code, cách tổ chức project, cách giao tiếp với mọi người, cách đặt câu hỏi cho đối tác, khách hàng, như là trao đổi giữa các bên, mình học rất là nhiều trong quá trình đi làm. Có thể quá trình đi học, TECHKIDS có thể đưa ra môi trường gần giống với quá trình đi làm, nhưng mà chỉ khi đi làm, mình mới có cơ hội va chạm và mình biết được, thì đấy là điều mà mình cảm thấy trong 2 năm đi làm mình nhận được. Những cái kiến thức ở TECHKIDS mà mình học được mình gần như là được ứng dụng rất nhiều vào trong công việc, về thái độ cũng như là cách làm việc bởi vì khi mà mình học ở TECHKIDS, mọi người cũng làm cái project từ A đến Z như thế trong buổi hackathon đấy, đi làm cũng thế, mình cũng bắt đầu công việc từ lúc nhận yêu cầu dự án rồi bắt đầu code từ những dòng code đầu tiên, thì những cái đấy nó giúp đỡ cho mình rất nhiều công việc đi làm sau này.