Button contact

Hotline

Were are changing the world with technology

Nhật Quang

Nhật Quang

Học bổng toàn phần trị giá 284.000 USD (6,5 tỷ đồng) của Rice University top 17 Hoa Kỳ Học sinh cấp 3 trường Amsterdam

Ban đầu em chỉ đăng ký khóa Code For Teen Beginner, sau khi học xong em thật sự rất yêu thích các giảng viên nhiệt tình ở đây, đặc biệt là các đêm “Hackathon” làm dự án nên đăng ký liền luôn 3 khóa tiếp.

Bắt đầu từ lớp 10, em bắt đầu theo học lập trình tại MindX để xây dựng hồ sơ CNTT của mình. Ban đầu em chỉ đăng ký khóa Code For Teen Beginner, sau khi học xong em thật sự rất yêu thích các giảng viên nhiệt tình ở đây, đặc biệt là các đêm “Hackathon” làm dự án nên đăng ký liền luôn 3 khóa tiếp. Học ở MindX đã cho em một thứ rất quan trọng: các sản phẩm công nghệ thực tế. Các sản phẩm này đã gây ấn tượng rất tốt đối với Hội đồng tuyển sinh các trường ở Mỹ. Hội đồng phỏng vấn em cũng cảm thấy thích thú khi em nhắc đến một số sản phẩm thực tế do chính em tự sáng tạo và lập trình khi học. Như vậy, em được đánh giá cao và hiểu rằng em muốn biến kĩ năng code, lập trình của mình thành một cái gì đấy có thể áp dụng được trong thực tế.  Ở MindX thì em cũng được làm việc teamwork với nhiều anh chị lớn hơn, hầu hết các lớp nâng cao em đều học cùng các anh chị hơn tuổi, do đó em học được cách phối hợp teamwork tốt nhất trong lúc làm dự án.