Button contact

Hotline

Were are changing the world with technology

Nguyễn Lê Minh Hòa

Nguyễn Lê Minh Hòa

THCS Cầu Giấy

Cứ học đi, nếu bạn muốn. Các bạn nữ và các bạn nam đều có thể học lập trình như nhau, ai cũng có thể làm được

Biết đến lập trình từ lớp 3 và bắt đầu học tại MindX từ cuối lớp 6, Hòa đã nhận ra niềm yêu thích của mình với môn học này và quyết tâm theo đuổi để trở thành lập trình viên trong tương lai. Dù luôn là một trong số học viên đứng đầu lớp nhưng Hòa vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi không hiểu các đoạn code và những lúc phân chia bố cục trang web không như ý muốn... Nhưng với sự cố gắng của Hòa và sự trợ giúp của giảng viên, em đều hoàn thành tốt bài của mình. Hòa là bạn nữ duy nhất của lớp Web Basic và Web Advance, trong 2 lần thuyết trình sản phẩm cuối khóa, em đã suất xắc giành giải nhì ở khóa Web Basic và giải nhất ở khóa Game Advance. Ngoài việc code giỏi, Hòa còn có khả năng thuyết trình tự tin, và hùng biện tiếng anh siêu đỉnh. Lời nhắn nhủ từ Minh Hòa: "Cứ học đi, nếu bạn muốn. Các bạn nữ và các bạn nam đều có thể học lập trình như nhau, ai cũng có thể làm được."