Button contact

Hotline

Were are changing the world with technology

Công Minh

Công Minh

THCS Ngô Sĩ Liên

Học lập trình là một thử thách rất thú vị với em nhất là lúc em tự làm được game của mình. Em còn quen được rất nhiều bạn mới và biết được rất nhiều ngôn ngữ lập trình thú vị.

Lý do em bắt đầu học lập trình là em muốn tạo ra những trò chơi vui, thú vị. Mẹ đã tìm hiểu Techkids (Tiền thân của MindX) rất kỹ và cho em đi học.  Sau 4 buổi học trải nghiệm em cảm thấy rất vui nên đã quyết định học tiếp. Sau 4 buổi đó em đã làm được 1 game có nhân bay trên không và những con quái vật. Các anh giảng viên đã giúp em thực hiện phần đồ họa và animation còn em thực hiện phần code.  Anh Xeko và anh Sáng lúc nào cũng pha trò cho cả lớp. Học lập trình là một thử thách rất thú vị với em nhất là lúc em tự làm được game của mình. Em còn quen được rất nhiều bạn mới và biết được rất nhiều ngôn ngữ lập trình thú vị.