Button contact

Hotline

WHAT KIND OF PERSON ARE YOU? FIND OUT NOW WITH THIS QUIZ!

Bởi | khoá Code for Teen Beginner
WHAT KIND OF PERSON ARE YOU? FIND OUT NOW WITH THIS QUIZ!
WHAT KIND OF PERSON ARE YOU? FIND OUT NOW WITH THIS QUIZ!
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Tên trang Web: Personality Quiz Mục đích: Giúp cho những con người đau khổ sau khi thi cuối kì tìm lại tính cách của chính mình :) Ý tưởng: Lấy cảm hứng từ những post dạo trên facebook mà mọi người vẫn hay test tìm hiểu tính cách và share với bạn bè đó ạ ^^ Link Web: https://hfixdu2523.github.io/quiz/

Đăng ngày 3/27/2019, lúc 5:11PM