Button contact

Hotline

HỌC LẬP TRÌNH WEBSITE

Bởi Lê Minh Quân (lớp 8) | khoá Web Advanced
HỌC LẬP TRÌNH WEBSITEPlay button
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

"Qua việc học Lập trình em được trải nghiệm những điều lúc lên lúc xuống như kiểu lúc mình giải quyết vấn đề, những khó khắn, những lúc làm việc nhóm với các bạn. Em thấy học Lập trình là việc nên học và nó khiến em cảm thấy khá thư giãn sau khi học ở trên trường" Thông qua việc học Lập trình, Minh Quân đã hoàn thành sản phẩm website đầu tay có tên hoctaoweb.com. Trang web này có mục đích update những kiến thức Lập trình website theo cách dễ hiểu, đơn giản nhất cho người mới học, giúp các bạn có niềm yêu thích với Lập trình có thể tự mày mò và tự học. Quân hoàn thành website này 1 mình, trong vòng 2 tuần cuối cùng của khoá học. Em cũng chia sẻ "xác định Lập trình viên là nghề em sẽ theo đuổi sau này"

Đăng ngày 3/27/2019, lúc 10:33AM