Button contact

Hotline

Food Review

Bởi Nguyễn Hương Quỳnh , Nguyễn Phúc Trường An , Tô Việt Hoàng | khoá Code Intensive JavaScript
Food ReviewPlay button
Food Review
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Lấy cảm hứng từ Lozi và Foodie, tuy nhiên với mong muốn tạo ra một trang web thuần về ăn uống, nhóm các bạn đến từ lớp CIJS37 đã thực hiện trang web tìm kiếm địa chỉ ăn uống ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó bạn cón có thể review những địa điểm ăn uống mà mình đã ghé qua để mọi người tham khảo. Khám phá website tại: https://truongan2000pro.github.io/foodiez/?fbclid=IwAR0WxaYMHMogWKX-2HeaLlcJwxeNr5ipt850ZrkEuonsiES6_7y7xeVc6Fw

Đăng ngày 4/15/2020, lúc 3:47PM