Button contact
Hotline

COUNTUP, COUNTDOWN VÀ GAME TIC TAC TOE

Bởi Phan Huy Công, Vũ Minh | khoá Code For Teen Advanced
COUNTUP, COUNTDOWN VÀ GAME TIC TAC TOE
COUNTUP, COUNTDOWN VÀ GAME TIC TAC TOE
COUNTUP, COUNTDOWN VÀ GAME TIC TAC TOE
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Chức năng chính : Đếm thời gian và đếm ngược thời gian Nội dung : Với hình ảnh đẹp cùng giao diện dễ thực hiện,web sẽ giúp bạn 🌟 Đếm thời gian mà mình cô đơn :> 🌟 Game Tic Tac Toe - chơi trong quá trình đếm thời gian cô đơn :) 🌟 Đếm ngược thời gian ( tính đến 0h00'00'' ngày cần đếm ) Link web : https://thundergod3.github.io/project1/…

Đăng ngày 3/27/2019, lúc 5:07PM