Button contact
Hotline

BookInspiration

Bởi Khanh Mai, Vũ Long Phan, Đạt Nguyễn | khoá Code for Teen Beginner
BookInspiration
BookInspiration
BookInspiration
BookInspiration
BookInspiration
BookInspiration
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Để tạo nên một mối quan hệ giữa sách và người, trang web được tạo ra với mục đích trao đổi sách và giới thiệu bất cứ các đầu sách nào cho người muốn tìm hiểu qua để họ có thể quyết định mình có nên đầu tư thời gian đọc hay mua cuốn sách này (trang web không hoạt động vì lợi ích của đại lý bán sách nào cả đâu mà vì lợi ích của cộng đồng yêu sách đó :>) Khám phá website tại: https://vulongphan.github.io/bookwebfinal/

Đăng ngày 11/20/2019, lúc 3:57PM