Button contact
Hotline
MindX projects

Kids

Lộ trình học dành cho trẻ 9-15 tuổi

Teens

Lộ trình học dành cho lứa tuổi 15 - 18

Adults

Lộ trình cho sinh viên, người đi làm
HEALTHY FOODIEPlay button

HEALTHY FOODIE

Tác giả: Lớp C4T gen 4
Thời gian thực hiện
WHAT KIND OF PERSON ARE YOU? FIND OUT NOW WITH THIS QUIZ!

WHAT KIND OF PERSON ARE YOU? FIND OUT NOW WITH THIS QUIZ!

Tác giả:
Thời gian thực hiện
SAVE POWER, SAVE EARTHPlay button

SAVE POWER, SAVE EARTH

Tác giả: Đỗ Thanh Thanh Bình , Học sinh trường Hà Nội Amsterdam - C4T Beginer
Thời gian thực hiện
VegetMe

VegetMe

Tác giả: Đức Cường
Thời gian thực hiện
BookInspiration

BookInspiration

Tác giả: Khanh Mai, Vũ Long Phan, Đạt Nguyễn
Thời gian thực hiện
PingPong

PingPong

Tác giả:
Thời gian thực hiện
LOVING FOOD

LOVING FOOD

Tác giả:
Thời gian thực hiện
BRAIN GAME

BRAIN GAME

Tác giả:
Thời gian thực hiện
MOVIE CENTER

MOVIE CENTER

Tác giả: Lâm Gia Đôn, Phạm Hải Nam, Đinh Huy Minh
Thời gian thực hiện
The Shadow Isles

The Shadow Isles

Tác giả: Nguyễn Gia Bảo, Dương Quốc Khánh, Đặng Huy Giang
Thời gian thực hiện
COUNTUP, COUNTDOWN VÀ GAME TIC TAC TOE

COUNTUP, COUNTDOWN VÀ GAME TIC TAC TOE

Tác giả: Phan Huy Công, Vũ Minh
Thời gian thực hiện
MUSIC APP

MUSIC APP

Tác giả:
Thời gian thực hiện
Hệ mặt trời

Hệ mặt trời

Tác giả: Phạm Hoàng Linh
Thời gian thực hiện
Green

Green

Tác giả: Minh Diệp, Tuyết Ngân
Thời gian thực hiện
MindX course

WE ARE CHANGING THE WORLD WITH TECHNOLOGY

JOIN US