Button contact
Hotline
Cùng MindX đi tới

những công ty, đại học hàng đầu Việt Nam và thế giới!

Cam kết
Có việc làm toàn cầu sau khi tốt nghiệp lộ trình học tập
Cam kết
Mức lương 6.000$ Sing khi làm việc quốc tế
100%
Miễn phí không gian học tập và làm dự án
22.000++
Học sinh đã tốt nghiệp và đi ra thế giới từ MindX

Những điều chỉ MindX cung cấp cho bạn

Học viên mindX nổi bật

Những lập trình viên quốc tế, nhà sáng chế, khởi nghiệp tài ba của tương lai

và 1500+ học sinh tiêu biểu khác

MindX trên phương tiện truyền thông

Hàng trăm lượt đăng tải về hành trình kiến tạo giá trị của MindX