Button contact

Hotline

MindX course
Khoá học

Lộ trình bảo trợ

Lộ trình bảo trợ

Lộ trình bảo trợ

Xem đầy đủ
Đối tượng

Đối tượng học viên

Thời gian học

Lịch học

Số buổi

2-4

Số học viên

24

Lộ trình bảo trợ

  • Lộ trình bảo trợ
  • Lộ trình bảo trợ
Lộ trình bảo trợ

Điểm nổi bật của khóa học

Chương trình học
Học làm trò chơi Space shooter (4 buổi)

Hello Cac Ban

Xem thêm

Học phí

Lộ trình bảo trợ

Lộ trình bảo trợ
Lộ trình bảo trợ

Lộ trình bảo trợ

Lộ trình bảo trợ
Lộ trình bảo trợ

Lộ trình bảo trợ

Lộ trình bảo trợ
Lộ trình bảo trợ

Tại sao nên lựa chọn MindX

Đảm bảo tương lai

Đảm bảo tương lai

pin imageLộ trình bảo trợ

Học viên và sản phẩm nổi bật

Sản phẩm nổi bật